Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku
 
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2017 ROKU


Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej Rozporządzeniem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. rozpoczęli proces przygotowania do Kwalifikacji wojskowej w 2017 r. Przyszłoroczna kwalifikacja wojskowa będzie prowadzona od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r.


Kwalifikacja wojskowa obejmie m.in:

1) mężczyzn urodzonych w 1998 roku,

2) mężczyzn urodzonych w latach 1993-97, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3) osoby urodzone w latach 1996 – 1997, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1993-98, które mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, a także studentki lub absolwentki tych szkół lub kierunków,

5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się do wojska na ochotnika, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Na terenie województwa małopolskiego, kwalifikację przeprowadzi Wojewoda Małopolski przy współudziale Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie oraz starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekać będą powołane Powiatowe Komisje Lekarskie oraz Wojewódzka Komisja Lekarska.

 

 

L.p.

 

Termin pracy PKLek

Adres PKLek

1.

Powiat

Wielicki

30.01-03.03.2017
godz. 9-13

 

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne
Wieliczka

ul. Tadeusza Kościuszki 15

 

2.

Powiat

Krakowski

01.02-26.04.2017

godz. 8-13

(za wyjątkiem
dni od 13 do 18.04)

Kraków
 ul. Piłsudskiego 29

 

3.

Miasto

Kraków I

13.02-27.04.2017

godz. 8-13

Nowohuckie Centrum Kultury
 Kraków

al. Jana Pawła II 232

 

4.

Miasto

Kraków II

13.02-27.04.2017

godz. 8-13

Nowohuckie Centrum Kultury
Kraków
 al. Jana Pawła II 232

 

5.

Powiat

Olkuski

06.03-31.03.2017

godz. 10-16

Dom Kultury Olkusz

ul. F. Nullo 29

6.

Powiat

Miechowski

10.04-27.04.2017

godz. 9-13

(za wyjątkiem
dni 14 i 18.04)

Centrum Kultury i Sportu Miechów

ul. Racławicka 10

 

7.

Powiat

Proszowicki

11.04-25.04.2017

godz. 9-13

Centrum Kultury
i Wypoczynku Proszowice

Rynek 18

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2016
W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 ROKU