Strona Główna BIP Strona Główna
Obsługa osób niepełnosprawnych
 

Obsługa niepełnosprawnych


Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchoniewidome (zwane dalej osobami uprawnionymi), w kontaktach z organami administracji publicznej mają następujące prawa:

1.       do korzystania z pomocy osoby przybranej.

W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z wskazanego powyżej prawa organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

Chęć skorzystania z pomocy osoby przybranej należy zgłosić pisemnie co najmniej na jeden dzień roboczy przed planowaną wizytą.

W tym celu należy wypełnić

Formularz  zgłoszeniowy osoby przybranej

oraz przesłać go:

- drogą elektroniczną na adres: wkukrakow@ron.mil.pl

- lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie, ul. Lucjana Rydla 19, 30-901 Kraków.

2.      usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj.:

 

·         korzystanie ze strony internetowej:      http://www.krakow.wku.wp.mil.pl/

·         korzystanie z poczty elektronicznej:    wkukrakow@ron.mil.pl

·         korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

·         przesyłanie faksów:                   261 - 13 - 42 – 43

3.      świadczenia usług tłumacza: PJM, SJM, SKOGN.

Zapotrzebowanie na usługę tłumaczeniową powinno być zgłoszone co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą.

W tym celu należy wypełnić

Formularz zapotrzebowania na usługę tłumaczeniową

oraz przesłać go:

- drogą elektroniczną na adres: wkukrakow@ron.mil.pl

- lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie,
ul. Lucjana Rydla 19, 30-901 Kraków.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpływu do Kancelarii.

 

 

Podstawa prawna:      ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 j.t.)