Strona Główna BIP Strona Główna
JW 4391 TOMASZÓW MAZOWIECKI
 

PILNA INFORMACJA

Jednostka Wojskowa 4391   
TOMASZÓW MAZOWIECKI

ul. Piłsudskiego 72
prowadzi nabór do zawodowej służby
wojskowej w korpusie
szeregowych zawodowych

 

KWALIFIKACJE ODBĘDĄ SIĘ W TERMINIE:

07 kwiecień 2017 o godz. 8.30

 

Kandydaci powinni posiadać z sobą:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu ze sprawności   fizycznej;

- dowód osobisty;

- książeczkę wojskową;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- strój sportowy

- długopis

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

WKU w Krakowie tel. 261-134-552