Strona Główna BIP Strona Główna
7 BATALION KAWALERII POWIETRZNEJ
 

PILNA INFORMACJA

7 BATALION KAWALERII POWIETRZNEJ
97-200   TOMASZÓW MAZOWIECKI

ul. Piłsudskiego 72
prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych

 

KWALIFIKACJE ODBĘDĄ SIĘ W TERMINIE:

10 listopada 2017 o godz. 8.30

 

Kandydaci powinni posiadać z sobą:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu ze sprawności   fizycznej;

- dowód osobisty;

- książeczkę wojskową;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- strój sportowy

- długopis

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

z WKU w Krakowie              - tel.          261-134-552

7 bkpow.                               - tel.          261-167-714