Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) WKU w Krakowie jest stroną internetową,
która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej,
będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.

 

Podstawy prawne funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Krakowie:

  • Ustawa z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej ( Dz.U. z 2016 r., poz. 543 j. t. ze zm.)
  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015r. poz. 827 j. t. ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1433 ze zm.)

 

Struktura Organizacyjna

Komenda
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
Sekcja Planowania
Sekcja Uzupełnień
Sekcja Administrowania Rezerwami
Wydział Rekrutacji
Pion Ochrony Informacji Niejawnych
Kancelaria Tajna
Kancelaria Jawna

 

Zadania Wojskowych Komendantów Uzupełnień

 

  • Zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych.
  • Administrowanie rezerwami osobowymi.
  • Wykonywanie świadczeń na rzecz obrony.
  • Współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.
  • Udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej.
  • Udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień.
  • Promocja obronności i służby wojskowej.