Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) WKU w Krakowie jest stroną internetową,
która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej,
będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.

 

Podstawy prawne funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Krakowie:

 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej ( Dz.U. z 2017 r., poz. 888 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1430 j.t. ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. z 2017 r. poz. 626 j.t.)

 

Struktura Organizacyjna

Komenda
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
Sekcja Planowania
Sekcja Uzupełnień
Sekcja Administrowania Rezerwami
Wydział Rekrutacji
Pion Ochrony Informacji Niejawnych
Kancelaria Tajna
Kancelaria Jawna

 

Zadania Wojskowych Komendantów Uzupełnień

 

 • zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 • administrowania rezerwami osobowymi;
 • świadczeń na rzecz obrony;
 • współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
 • rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
 • realizacji czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych i w czasie wojny;
 • udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
 • promocji obronności i służby wojskowej.