Strona Główna BIP Strona Główna
Podstawa prawna
 

  • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego ( Dz. U. 2016 r. , poz. 352 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. 2016 r. , poz. 1764 j.t. ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 r., nr 10, poz. 68)
  • Decyzja Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2014 r., poz. 172 ze zm.)