Strona Główna BIP Strona Główna
Współpraca
 

WSPÓŁPRACA RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI.

Zgodnie z decyzją nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009 r.   w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi ( Dz. Urz. MON z 2009 r., nr 12 poz., 131 ze zm.), w dniu 23 czerwca 2015r. zostało zawarte porozumienie o  współpracy  pomiędzy Wojskową Komenda Uzupełnienień w Krakowie rezprezentowaną przez Wojskowego  Komendanta  Uzupełnień w Krakowie ppłk Krzysztofa Kaszę, a Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Dworze Mazowieckim reprezentowanym przez prezesa Zarządu Głównego płk rez. Alfreda Kabatę.

 

 Źródło: WKU w Krakowie

TREŚĆ POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY