Strona Główna BIP Strona Główna
JW 4009 KRAKÓW
 

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH i NSR

JW 4009  KRAKÓW, ul. Ułanów 43  / DESANT /

PLANOWANE TERMINY KWALIFIKACJI W 2017  ROKU
 W 6 BATALIONIE DOWODZENIA

DNIA 17  STYCZNIA godz. 8.00

DNIA 14 LUTEGO godz. 8.00

DNIA 14 MARCA godz. 8.00

DNIA 11 KWIETNIA godz. 8.00

DNIA 16 MAJA godz. 8.00

DNIA 20 CZERWCA godz. 8.00

DNIA 4 LIPCA godz. 8.00

DNIA 29 SIERPNIA godz. 8.00

DNIA 19 WRZEŚNIA godz. 8.00

DNIA 10 PAŹDZIERNIKA godz. 8.00

DNIA 14 LISTOPADA godz. 8.00

DNIA 5 GRUDNIA godz. 8.00

 

Kandydaci powinni posiadać z sobą:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu ze sprawności   fizycznej;

- dowód osobisty;

- książeczkę wojskową;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- strój sportowy

- długopis

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
WKU w Krakowie
tel. 261 134 552
JW 4009 tel. 261 135 652, 261 135 538,
261 135 537