Strona Główna BIP Strona Główna
JW 4495 KRAKÓW
 

JW 4495  KRAKÓW, ul. Wrocławska 82 
/ DESANT /

PROWADZI NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ i NSR

KWALIFIKACJE W 2017 ROKU BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W TERMINACH:

DNIA 10 i 24  STYCZNIA godz. 8.00

DNIA 07 i 21 LUTEGO godz. 8.00

DNIA 07 i 21 MARCA godz. 8.00

DNIA 11 i 25 KWIETNIA godz. 8.00

DNIA 09 i 23 MAJA godz. 8.00

DNIA 13 i 27 CZERWCA godz. 8.00

DNIA 12 i 26 WRZEŚNIA godz. 8.00

DNIA 10 i 24 PAŹDZIERNIKA godz. 8.00

DNIA 14 i 28 LISTOPADA godz. 8.00

DNIA 05 i 12 GRUDNIA godz. 8.00

 

KANDYDACI POWINNI POSIADAĆ:

-    dokument tożsamości,  książeczkę wojskową

-    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe

     /cywilne, wojskowe  - świadectwo, zaświadczenia /

-    prawo jazdy

-    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do  wysiłku fizycznego

-     strój sportowy

-     skierowanie z WKU

-     długopis

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
WKU w Krakowie
tel. 261 134 552
JW 4495 tel. 261 134 602, 261 134 551