Strona Główna BIP Strona Główna
16 BATALION POWIETRZNODESANTOWY KRAKÓW
 

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH i NSR

16 BATALION POWIETRZNODESANTOWY,
30-901 KRAKÓW, ul. Wrocławska 82 

/ DESANT /

PLANOWANE TERMINY KWALIFIKACJI W 2018 ROKU

 

16, 30 STYCZEŃ

20 LUTY

20 MARZEC

17 KWIECIEŃ

8,  22 MAJ

19 CZERWIEC

11, 25 WRZESIEŃ

9 PAŹDZIERNIK

13 LISTOPAD

11 GRUDZIEŃ

 

Kandydaci powinni posiadać z sobą:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu ze sprawności   fizycznej;

- dowód osobisty;

- książeczkę wojskową;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- strój sportowy

- długopis

Zainteresowanych prosimy o kontakt
z WKU w Krakowie

- Tel. 261-13-45-52