Strona Główna BIP Strona Główna
6 BATALION POWIETRZNODESANTOWY GLIWICE
 

KOMUNIKAT

6 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
44-121  GLIWICE, ul. Andersa 47

/DESANT/
  kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

 


Terminy kwalifikacji:

6 i 27 WRZESIEŃ - GODZ. 8.00

4 i 18 PAŹDZIERNIK - GODZ. 8.00

8 i 29 LISTOPAD - GODZ. 8.00

6 i 13 GRUDZIEŃ - GODZ. 8.00

 

Kandydaci powinni posiadać z sobą:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu ze sprawności   

  fizycznej;

- dowód osobisty;

- książeczkę wojskową;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- strój sportowy

- długopis

Zainteresowanych ( z terenu administrowanego
przez WKU w Krakowie)prosimy o kontakt

z WKU w Krakowie tel. 261-134-552

6 bpd Gliwice tel. 261-111-726, 261-111-718