Strona Główna BIP Strona Główna
6 BATALION POWIETRZNODESANTOWY GLIWICE
 

KOMUNIKAT

6 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
44-121  GLIWICE, ul. Andersa 47

/DESANT/
  kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej
oraz NSR

 

Terminy kwalifikacji w 2018 roku:

3 i 10 STYCZEŃ - GODZ. 8.00
7 i 14 LUTY - GODZ. 8.00
7 i 14 MARZEC - GODZ. 8.00
4 i 14 KWIECIEŃ - GODZ. 8.00
9 i 16 MAJ - GODZ. 8.00
6 i 13 CZERWIEC - GODZ. 8.00
5 i 12 WRZESIEŃ - GODZ. 8.00
3 i 10 PAŹDZIERNIK - GODZ. 8.00
7 i 14 LISTOPAD - GODZ. 8.00
5 i 12 GRUDZIEŃ - GODZ.8.00

Kandydaci powinni posiadać z sobą:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu ze sprawności   

  fizycznej;

- dowód osobisty;

- książeczkę wojskową;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- strój sportowy

- długopis

Zainteresowanych ( z terenu administrowanego
przez WKU w Krakowie)prosimy o kontakt

z WKU w Krakowie tel. 261-134-552

6 bpd Gliwice tel. 261-111-726, 261-111-718