Strona Główna BIP Strona Główna
JW 4115 GLIWICE
 

KOMUNIKAT

JW 4115 GLIWICE
44-121  GLIWICE, ul. Andersa 47

/DESANT/
  kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

 


Terminy kwalifikacji w 2017 roku

11 i 18 STYCZEŃ - GODZ. 8.00

8 i 15 LUTY - GODZ. 8.00

8 i 15 MARZEC - GODZ. 8.00

12 i 19 KWIECIEŃ - GODZ. 8.00

10 i 24 MAJ - GODZ. 8.00

7 i 28 CZERWIEC - GODZ. 8.00

6 i 27 WRZESIEŃ - GODZ. 8.00

4 i 25 PAŹDZIERNIK - GODZ. 8.00

8 i 29 LISTOPAD - GODZ. 8.00

6 i 13 GRUDZIEŃ - GODZ. 8.00

 

 

Kandydaci powinni posiadać z sobą:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu ze sprawności   

  fizycznej;

- dowód osobisty;

- książeczkę wojskową;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- strój sportowy

- długopis

 

 

Zainteresowanych ( z terenu administrowanego
przez WKU w Krakowie)prosimy o kontakt

z WKU w Krakowie tel. 261-134-552

JW 4115 Gliwice tel. 261-111-726, 261-111-718