Strona Główna BIP Strona Główna
JW 4724 KRAKÓW
 

 KOMUNIKAT

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4724 (NIL)

ul. TYNIECKA 45, KRAKÓW

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W KORPUSIE PODOFICERÓW

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD NABORU ORAZ KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W JW NIL ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ
www.nil.wp.mil.pl