Strona Główna BIP Strona Główna
6 BATALION LOGISTYCZNY KRAKÓW
 


6 BATALION LOGISTYCZNY KRAKÓW
ul. Głowackiego 11  / DESANT /


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH i NSR

TERMINY KWALIFIKACJI:

DNIA 13  WRZEŚNIA         godz. 8.00

DNIA 11 PAŹDZIERNIKA godz. 8.00

DNIA 8 LISTOPADA godz. 8.00

DNIA 13 GRUDNIA godz. 8.00

 

KANDYDACI POWINNI POSIADAĆ:

-    dokument tożsamości,  książeczkę wojskową

-    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe

     /cywilne, wojskowe  - świadectwo, zaświadczenia /

-    prawo jazdy

-    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do  wysiłku fizycznego

-     strój sportowy

-     skierowanie z WKU

-     długopis

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
WKU w Krakowie tel. 261 134 552
 6 blog Kraków tel. 261 134 466, 261 134 022