Strona Główna BIP Strona Główna
6 BATALION LOGISTYCZNY KRAKÓW
 

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH i NSR

6 BATALION LOGISTYCZNY,
30-901 KRAKÓW, ul. Głowackiego 11 

/ DESANT /

PLANOWANE TERMINY KWALIFIKACJI W 2018 ROKU


11 STYCZEŃ godz. 8.00

07 LUTY godz. 8.00

07 MARZEC godz. 8.00 

11 KWIECIEŃ godz. 8.00

09 MAJ godz. 8.00

13 CZERWIEC godz. 8.00

12 WRZESIEŃ godz. 8.00

10 PAŹDZIERNIK godz. 8.00

07 LISTOPAD godz. 8.00

12 GRUDZIEŃ godz. 8.00

KRYTERIA EGZAMINU Z WF

Kandydaci powinni posiadać z sobą:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu ze sprawności   fizycznej;

- dowód osobisty;

- książeczkę wojskową;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- strój sportowy

- długopis

Zainteresowanych prosimy o kontakt
z WKU w Krakowie

- Tel. 261-13-45-52