Strona Główna BIP Strona Główna
18 BIELSKI BATALION POWIETRZNODESANTOWY
 


18 BIELSKI BATALION
POWIETRZNODESANTOWY
ul. Bardowskiego 3 
 

PROWADZI NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ i NSR

KWALIFIKACJE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W TERMINACH:

DNIA 06 i 20 WRZEŚNIA godz. 8.00

DNIA 04 i 18 PAŹDZIERNIKA godz. 8.00

DNIA 08 i 22 LISTOPADA godz. 8.00

DNIA 06 i 20 GRUDNIA godz. 8.00

 

KANDYDACI POWINNI POSIADAĆ:

-    dokument tożsamości,  książeczkę wojskową

-    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe

     /cywilne, wojskowe  - świadectwo, zaświadczenia /

-    prawo jazdy

-    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do  wysiłku fizycznego

-     strój sportowy

-     skierowanie z WKU

-     długopis

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
WKU w Krakowie
tel. 261 134 552
18 bpd tel. 261 123 432, 261 123 241