Strona Główna BIP Strona Główna
JW 1328 BIELSKO-BIAŁA
 

 

JW 1328 BIELSKO-BIAŁA,
ul. Bardowskiego 3 
/ DESANT /

PROWADZI NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ i NSR

KWALIFIKACJE W 2017 ROKU BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W TERMINACH:

DNIA 11 i 25  STYCZNIA godz. 8.00

DNIA 08 i 22 LUTEGO godz. 8.00

DNIA 08 i 22 MARCA godz. 8.00

DNIA 05 i 19 KWIETNIA godz. 8.00

DNIA 10 i 24 MAJA godz. 8.00

DNIA 07 i 21 CZERWCA godz. 8.00

DNIA 06 i 20 WRZEŚNIA godz. 8.00

DNIA 04 i 18 PAŹDZIERNIKA godz. 8.00

DNIA 08 i 22 LISTOPADA godz. 8.00

DNIA 06 i 20 GRUDNIA godz. 8.00

 

KANDYDACI POWINNI POSIADAĆ:

-    dokument tożsamości,  książeczkę wojskową

-    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe

     /cywilne, wojskowe  - świadectwo, zaświadczenia /

-    prawo jazdy

-    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do  wysiłku fizycznego

-     strój sportowy

-     skierowanie z WKU

-     długopis

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
WKU w Krakowie
tel. 261 134 552
JW 1328 tel. 261 123 432, 261 123 241