Strona Główna BIP Strona Główna
18 BIELSKI BATALION POWIETRZNODESANTOWY
 

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH i NSR

18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
43-300 BIELSKO - BIAŁA, ul. Bardowskiego 3

/ DESANT /

PLANOWANE TERMINY KWALIFIKACJI W 2018 ROKU

11, 25 STYCZEŃ

8, 22 LUTY

8, 22 MARZEC

5, 19 KWIECIEŃ

10, 24 MAJ

7, 21 CZERWIEC

6, 20 WRZESIEŃ

4, 18 PAŹDZIERNIK

8, 22 LISTOPAD

6, 20 GRUDZIEŃ

 

Kandydaci powinni posiadać z sobą:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu ze sprawności   fizycznej;

- dowód osobisty;

- książeczkę wojskową;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- strój sportowy

- długopis

Zainteresowanych prosimy o kontakt
z WKU w Krakowie

- Tel. 261-13-45-52