Strona Główna BIP Strona Główna
JW 3940 GLIWICE
 
JW 3940 GLIWICE
STAŁY NABÓR!!!
DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W KORPUSIE SZEREGOWYCH,
PODOFICERÓW i OFICERÓW

Do kwalifikacji mogą przystąpić żołnierze rezerwy i żołnierze NSR.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
www.agat.wp.mil.pl