Strona Główna BIP Strona Główna
11 BATALION DOWODZENIA ŻAGAŃ
 

PILNA  INFORMACJA

Informuję o terminie kwalifikacji do zawodowej służby
 w korpusie oficerów zawodowych, podoficerów
i szeregowych zawodowych

11 BATALION DOWODZENA

68-100 ŻAGAŃ, ul. Żarska 1

 

Termin kwalifikacji w każdy czwartek miesiąca

Miejsce stawiennictwa: przy biurze przepustek ul. Żarska 1
godz. 7.45

W korpusie oficerów zawodowych / w stopniach: ppor./por./

- Łączności i Informatyki

W korpusie podoficerów / w stopniach: sierż. st. sierż.,
mł. chor. /
w specjalnościach:

- Łączności i Informatyki, Inżynierii Wojskowej, Logistyki, Saperskiej, Materiałowej w tym:  gospodarka i eksploatacja w służbie MPS, żywnościowej, mundurowej, gospodarka magazynowa środków bojowych,

W korpusie szeregowych zawodowych poszukiwani są
kandydaci w specjalnościach:

- KIEROWCA – prawo jazdy KAT. C, CE, T

Zainteresowani kandydaci powinni posiadać: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, książeczkę wojskowa, dowód osobisty, świadectwo służby /dotyczy byłych żołnierzy zawodowych /, zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego, inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe / świadectwa, prawo jazdy, certyfikaty /, ubiór sportowy, długopis

Zainteresowanych prosimy o kontakt:   

WKU w Krakowie tel. 261-134-552
11 BATALION DOWODZENIA tel. 261-688-360, 261-688-364