Strona Główna BIP Strona Główna
JW 4390 TOMASZÓW MAZOWIECKI
 

PILNA INFORMACJA

Jednostka Wojskowa 4390   
97-200  TOMASZÓW MAZOWIECKI

ul. Piłsudskiego 72
prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych,

podoficerów zawodowych / od stopnia plutonowego /
oraz oficerów młodszych / ppor., por., absolwenci służby przygotowawczej mianowani na pierwszy stopień oficerski /

Kwalifikacje odbędą się w dniu
 23 lutego 2017 roku godz. 8.00

 

Kandydaci powinni posiadać z sobą:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu ze sprawności  fizycznej;

- dowód osobisty;

- książeczkę wojskową;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- strój sportowy;

- długopis.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

JW. 4390                            - tel. 261-167-812

WKU w Krakowie               - tel. 261-134-552