Strona Główna BIP Strona Główna
JW 4390 TOMASZÓW MAZOWIECKI
 

PILNA INFORMACJA

Jednostka Wojskowa 4390   
97-200  TOMASZÓW MAZOWIECKI

ul. Piłsudskiego 72

prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych,

w specjalności: stanowiska objęte szkoleniem spadochronowo – desantowym, inżynierii wojskowej
podoficerów zawodowych / sierż., st. sierż. mł. chor. /

w specjalności : łączności i informatyki, przeciwlotnicza, logistyczna

Kwalifikacje odbędą się w dniu
 9 czerwca 2017 roku godz. 7.40

Kandydaci powinni posiadać z sobą:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu ze sprawności   fizycznej;

- dowód osobisty;

- książeczkę wojskową;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- strój sportowy

- długopis

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

JW. 4390                               - Tel. 261-167-812
WKU w Krakowie                 - Tel. 261-134-552