Strona Główna BIP Strona Główna
BR WP WARSZAWA
 

BATALION REPREZENTACYJNY
WOJSKA POLSKIEGO

WARSZAWA

PROWADZI NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W OBIEKCIE PRZY UL. HYNKA 2

 

RAZ W MIESIĄCU ORGANIZOWANE SĄ KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

KANDYDACI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W BATALIONIE REPREZENTACYJNYM WP POWINNI SPEŁNIAĆ NAJWYŻSZE WYMAGANIA ZDROWOTNE JAK I POD WZGLĘDEM WYSZKOLENIA, MOTYWACJI DO SŁUŻBY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ.

 

KANDYDATOM, KTÓRZY POMYŚLNIE PRZEJDĄ PROCES KWALIFIKACJI ORAZ OTRZYMAJĄ POZYTYWNE ORZECZENIE WOJSKOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ O ZDOLNOŚCI DO SŁUŻBY W KOMPANIACH JEDNOSTEK REPREZENTACYJNYCH SZ RP ZAOFEROWANY ZOSTANIE DWULETNI KONTRAKT NA STANOWISKU SŁUŻBOWYM W JEDNEJ Z TRZECH KOMPANII REPREZENTACYJNYCH WP.

 

SZCZEGÓLOWE INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE POD ADRESEM:

www.brepr.wp.mil.pl w zakładce „Dołącz do Nas”

 

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT:

SZEF SEKCJI PERSONALNEJ  BR WP 261-848-731

OFICER SEKCJI PERSONALNEJ 261-848-724

WKU KRAKÓW 261-134-552