Strona Główna BIP Strona Główna
BATALION DOWODZENIA WL WARSZAWA
 

 

PILNY KOMUNIKAT

BATALION DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH

WARSZAWA
i BIAŁOBRZEGI / gm. NIEPORĘT /

ul. Dymińska 13

01-783 WARSZAWA

POSZUKUJE KANDYDATÓW
 DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W KORPUSIE OFICERSKIM I PODOFICERSKIM

NA STANOWISKA:

REFERENT PRAWNY, MŁODSZY OFICER, SZEF SEKCJI, DOWÓDCA KOMPANI,

PODOFICER SZTABOWY, KIEROWNIK STACJI, DOWÓDCA RADIOSTACJI, DOWÓDCA APARATOWNI, ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU, DOWÓDCA OBSŁUGI, STARSZY TECHNIK,

KANDYDACI POWINNI SPEŁNIAĆ WYMAGANIA POWOŁANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH,  POSIADAĆ STOSOWNE UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE ZE SPECJALNOŚCI WOJSKOWYCH

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT: 

WKU W KRAKOWIE: 261-134-552

Batalion Dowodzenia WL: 261-878-501, 261-878-507