Strona Główna BIP Strona Główna
11 BATALION DOWODZENIA ŻAGAŃ
 

PILNA  INFORMACJA

Informuję o terminie kwalifikacji do zawodowej służby
 w korpusie szeregowych zawodowych, podoficerów
i oficerów zawodowych dla żołnierzy rezerwy 

11 BATALION DOWODZENIA

68-100 ŻAGAŃ, ul. Żarska 1

Termin kwalifikacji:

19 i 26 października 2017 r.  od godz. 7.45

Miejsce stawiennictwa:
 przy biurze przepustek ul. Żarska /brama środkowa/

W korpusie szeregowych zawodowych poszukiwani są kandydaci w specjalnościach:

 GRUPA OSOBOWA TECHNICZNA I LOGISTYKI - KIEROWCA – prawo jazdy KAT. C, CE

W korpusie podoficerów / w stopniach: sierż. st. sierż., mł. chor. / w specjalnościach:

 

- Łączności i Informatyki, Inżynierii Wojskowej, Logistyki, Saperskiej, Materiałowej, Ogólnologistycznej, Ogólnej

W korpusie oficerów zawodowych / w stopniach: ppor./por./

- Łączności i Informatyki, Eksploatacja Systemów Łączności i Ogólnej

/Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie: S:2, M:2, C:2, P:2 /

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

WKU w Krakowie    261-134-552

JW. Żagań                261-688-364