Strona Główna BIP Strona Główna
3 RWT SP KRAKÓW
 

PILNY KOMUNIKAT

3 REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SP

30-901 KRAKÓW, ul. Medweckiego 1

POSZUKUJE DOŚWIADCZONYCH KANDYDTÓW
 DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 NA STANOWISKA:

1.Sekcja Operacyjno – Szkoleniowa – szef sekcji / por./ kpt./

2.Sekcja Planowania Logistycznego i Transportu – samodzielny technik / sierżant/ st. sierżant/ mł. chor./

3.Grupa Zabezpieczenia Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia - administrator systemów /ppor. / por. /

4.Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi - starszy inżynier /por. / kpt./ - dyżurny łączności / sierżant/ st. sierżant/ mł. chor. / - administrator sieci informatycznej / sierżant/ st. sierżant/ mł. chor. / - starszy technik / sierżant/ st. sierżant/ mł. chor. /

5.Sektor Zabezpieczenia Teleinformatycznego - inżynier /ppor./por./ - starszy technik /sierżant/ st. sierżant/ mł. chor. /

KANDYDACI POWINNI SPEŁNIAĆ WYMAGANIA POWOŁANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH,  POSIADAĆ STOSOWNE UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE ZE SPECJALNOŚCI WOJSKOWYCH

 

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT:                                   

WKU W KRAKOWIE tel. 261-134-552
3 RWT SP tel. 261-136-705