Strona Główna BIP Strona Główna
JW 4686 KRAKÓW
 

JW 4686  KRAKÓW, ul. Głowackiego 11  / DESANT /

posiada wolne stanowiska dla kandydatów w korpusie podoficerów / SIERŻANT, ST. SIERŻANT, MŁ. CHORĄŻY, CHORĄŻY, ST. CHORAŻY, ST. CHOR. SZTAB./
 i szeregowych zawodowych

na stanowiska:

PODOFICER SZTABOWY, SZEF KOMPANI – DOWÓDCA DRUŻYNY, DOWÓDCA PLUTONU, DOWÓDCA KOMPANII, ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU – DOWÓDCA DRUŻYNY, KIEROWCA – SPAWACZ

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH i NSR
W 2017 ROKU ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ:

DNIA 11 STYCZNIA  godz. 8.00

DNIA 8 LUTEGO godz. 8.00

DNIA 8 MARCA godz. 8.00

DNIA 12 KWIETNIA godz. 8.00

DNIA 10 MAJA godz. 8.00

DNIA 14 CZERWCA godz. 8.00

DNIA 13  WRZEŚNIA         godz. 8.00

DNIA 11 PAŹDZIERNIKA godz. 8.00

DNIA 8 LISTOPADA godz. 8.00

DNIA 13 GRUDNIA godz. 8.00

 

KANDYDACI POWINNI POSIADAĆ:

-    dokument tożsamości,  książeczkę wojskową

-    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe

     /cywilne, wojskowe  - świadectwo, zaświadczenia /

-    prawo jazdy

-    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do  wysiłku fizycznego

-     strój sportowy

-     skierowanie z WKU

-     długopis

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
WKU w Krakowie tel. 261 134 552
JW 4686 tel. 261 134 466, 261 134 022