Strona Główna BIP Strona Główna
1 PBOT BIAŁYSTOK
 

Informuję o terminie kwalifikacji
do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych,
podoficerów zawodowych
i oficerów zawodowych

 

1 PODLASKA BRYGADA OBRONY
TERYTORIALNEJ
w BIAŁYMSTOKU

ul. Kawaleryjska 70, BIAŁYSTOK

 

Termin kwalifikacji
(egzamin ze sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna):

- 20 kwietnia 2017r. od godz. 9.00- w korpusie oficerów i podoficerów

- 25 kwietnia 2017r. od godz. 9.00- w korpusie oficerów i podoficerów

- 27 kwietnia 2017r. od godz. 9.00- w korpusie szeregowych

 

Kandydaci powinni posiadać z sobą:

- dowód osobisty;

- książeczkę wojskową;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, prawo jazdy;

- CV;

- strój sportowy;

- długopis


Zainteresowanych prosimy o kontakt:

- 1 PBOT w BIAŁYMSTOKU, tel. 261-398-691

- WKU w Krakowie, tel. 261-134-552