Strona Główna BIP Strona Główna
Zadania WKU
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie realizuje zadania związane z wykonaniem powszechnego obowiązku obrony przez mieszkańców i instytucje administrowanego terenu. Pełni rolę organu wykonawczego Ministra Obrony Narodowej i jest podporządkowana bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

Wojskowy Komendant Uzupełnień jest:

- terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno – obronnych i rządowej administracji niezespolonej;

- terenowym organem administracji wojskowej realizującym zadania związane z pokojowym uzupełnieniem oraz zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, formacji Obrony Cywilnej i formacji uzbrojonych oraz jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także zadań związanych z administrowaniem rezerwami osobowymi i świadczeniami rzeczowymi.

Do głównych zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień należy:

1) zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;

2) administrowanie rezerwami osobowymi;

3) wykonywanie świadczeń na rzecz obrony;

4) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;

5) rekrutacja i nabór ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby   kandydackiej;

6) udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania w ramach terytorialnego zasięgu działania;

7) promocji obronności i służby wojskowej.