Strona Główna BIP Strona Główna
Osoby funkcyjne
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień

 

 ppłk Andrzej SZYMAŃSKI

tel. 261-13-79-19

 

Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego
i Administrowania Rezerwami-Zastępca Wojskowego
Komendanta Uzupełnień

mjr Witold MARKOWICZ

tel. 261-13-46-04

 

Szef Wydziału Rekrutacji

mjr Jarosław WÓJCIK

tel. 261-13-46-05