Strona Główna BIP Strona Główna
Ewidencja wojskowa
 

Ewidencja wojskowa

Aby otrzymać duplikat książeczki wojskowej należy :

- skontaktować się osobiście lub telefonicznie z właściwą Wojskową Komendą Uzupełnień celem sprawdzenia ewidencji wojskowej,

- dokonać wpłaty w wysokości 28 zł. w kasie Urzędu Miasta w Krakowie, w urzędzie pocztowym lub przelewem na konto: Urząd Miasta Krakowa Wydz. Podatków i Opłat ul. Powstania Warszawskiego 10, numer konta bankowego: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000, tytułem: opłata skarbowa za wydanie duplikatu książeczki wojskowej.

Do wyrobienia duplikatu książeczki wojskowej potrzebne jest :

- jedno aktualne zdjęcie,

- dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem,

- dowód wpłaty ( 28 zł.),

- wypełniony wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej ( można pobrać ze strony lub wypełnić w WKU).

Osoba składająca wniosek odbiera książeczkę wojskową osobiście we właściwej Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

Aby uzyskać zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej lub o uregulowanym stosunku do służby wojskowej należy :

- zgłosić się osobiście do właściwej Wojskowej Komendy Uzupełnień lub zwrócić się pisemnie z prośbą do Wojskowego Komendanta Uzupełnień o wydanie i przesłanie na wskazany adres zaświadczenia.

Wzór wniosku o wydanie duplikatu książeczki wojskowej