Strona Główna BIP Strona Główna
Ćwiczenia wojskowe
 

Siły    Zbrojne   Rzeczypospolitej    Polskiej    służą
ochronie niepodległości państwa i niepodzielności
jego terytorium oraz  zapewnieniu  bezpieczeństwa
i nienaruszalności jego granic.

          Art. 26 Konstytucji RP

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są gwarantem bezpieczeństwa państwa i przygotowują się do reagowania na każde militarne lub niemilitarne zagrożenie naszego kraju. Dlatego potrzebujemy jak najlepszych ludzi, którzy sprostają zadaniom, które armia ma do wypełnienia.

 

         Profesjonalizacja Sił Zbrojnych, a co się z tym wiąże modernizacja techniczna armii, determinuje konieczność przeszkalania żołnierzy rezerwy i przygotowania ich do obsługi nowoczesnego sprzętu, systematycznie wchodzącego na wyposażenie jednostek wojskowych. Żołnierze rezerwy pozostający na przydziale mobilizacyjnym, bez cyklicznego szkolenia, z biegiem czasu tracą nabytą w wojsku wiedzę i umiejętności. Dlatego bardzo istotnym czynnikiem jest podtrzymywanie ich kondycji, wyszkolenia oraz zapoznanie z nowoczesną techniką wojskową i sposobem jej wykorzystywania.

         Wychodząc naprzeciw tym potrzebom a jednocześnie licząc na zrozumienie ze strony żołnierzy rezerwy, w bieżącym roku przywrócony został obowiązek odbywania ćwiczeń.

         O tym, czy żołnierz rezerwy zostanie powołany na ćwiczenia wojskowe decyduje dowódca jednostki wojskowej do której żołnierz rezerwy ma nadany przydział mobilizacyjny, informacja o powołaniu na ćwiczenia wojskowe dostarczona musi zostać zainteresowanemu najpóźniej na 14 dni przed data ich rozpoczęcia w drodze karty powołania, w której określony będzie dokładny termin i miejsce stawiennictwa.

         Za każdy dzień ćwiczeń żołnierz rezerwy otrzymuje uposażenie zasadnicze wypłacane przez jednostkę wojskową, zgodnie z posiadanym stopniem etatowym zajmowanego stanowiska służbowego. Na czas ćwiczeń wojskowych każdy żołnierz rezerwy otrzyma umundurowanie i wyposażenie wojskowe oraz bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną.

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI ZA JEDEN DZIEŃ ĆWICZEŃ ŻOŁNIERZY REZERWY

 

Lp.

Stopień wojskowy

Kwota w złotych wypłacanych „na rękę”

% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

1.

podpułkownik (komandor
porucznik )

188,80

5,90

2.

major (komandor podporucznik)

163,20

5,10

3.

kapitan (kapitan marynarki)

144,00

4,50

4.

porucznik (porucznik marynarki)

136,00

4,25

5.

podporucznik (podporucznik marynarki)

134,40

4,20

6.

starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)

126,40

3,95

7.

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

123,20

3,85

8.

chorąży (chorąży marynarki)

118,40

3,70

9.

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

115,20

3,60

10.

starszy sierżant (starszy bosman)

112,00

3,50

11.

sierżant (bosman)

110,40

3,45

12.

plutonowy (bosmanmat)

107,20

3,35

13.

starszy kapral (starszy mat)

105,60

3,30

14.

kapral (mat)

104,00

3,25

15.

starszy szeregowy (starszy marynarz)

94,40

2,95

16.

szeregowy (marynarz)

91,20

2,85

Uwaga: najniższe uposażenie żołnierza zawodowego wynosi od 1 stycznia 2017r. 3200,00 zł.

 

         Na czas ćwiczeń pracodawca musi udzielić żołnierzowi rezerwy urlopu bezpłatnego. W przypadku gdy pracodawca nie wypłaci żołnierzowi rezerwy wynagrodzenia za okres trwania ćwiczeń wojskowych, przysługiwało mu będzie świadczenie rekompensujące utracone zarobki, stanowiące różnicę pomiędzy utraconym wynagrodzeniem a otrzymanym od wojska uposażeniem. Ponadto, żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych przysługuje zwrot kosztów dojazdu do jednostki wojskowej, z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 6 miesięcy, środkami publicznego transportu zbiorowego. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje w przypadku zapewnienia bezpłatnego przejazdu lub gdy przejazd następuje w granicach miejscowości, w której znajduje się miejsce odbywania czynnej służby wojskowej.

ĆWICZENIA WOJSKOWE 2017

Wszystkich wyszkolonych żołnierzy rezerwy, zdolnych do czynnej służby wojskowej (KATEGORIA „A”),zainteresowanych odbyciem ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym w jednostkach wojskowych na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Krakowie, zachęcamy do kontaktu na wybrane numery telefonów:

261 134 330

261 134 331

261 134 394

261 134 437

Terminy ćwiczeń wojskowych w 2017 roku:

16 – 24 marca (9 dni)

25 marca (1 dzień)

30 marca – 28 kwietnia (30 dni)

24 – 28 kwietnia (5 dni)

20 maja (1 dzień)

22 – 31 maja (10 dni)

22 – 26 maja (5 dni)

11 – 28 września (18 dni)

11 – 29 września (19 dni)

11 – 30 września (20 dni)

2 – 31 października (30 dni)

5 – 24 października (20 dni)

18 – 27 października (10 dni)

30 października (1 dzień)

 

Wniosek o powołanie do ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych.