Strona Główna BIP Strona Główna
Przeszkolenia kursowe
 

 

NABÓR OCHOTNIKÓW
NA PRZESZKOLENIA KURSOWE KADRY REZERWY !!!

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie prowadzi nabór ochotników na przeszkolenia kursowe oficerów i podoficerów rezerwy.

Wymogi formalne:

 

  1.  Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy kierowani będą żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy , którzy nie figurują w KRK za postępowania umyślne, posiadające kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A” oraz są w wieku gwarantującym przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez minimum kolejne 10 lat, z uwzględnieniem opinii służbowych i środowiskowych. Za dobór kandydata na kurs odpowiada Wojskowy Komendant Uzupełnień.
  2. Na kursy oficerskie kierowani będą wyłącznie żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Jako kryterium kwalifikacji uznawana będzie specjalność wojskowa, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
  3. Na kurs oficerski w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa mogą być kierowane osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe i podlegające obowiązkowi służby wojskowej, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.
  4. Na kursy podoficerskie powoływani będą żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie średnie, którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Zasadniczym kryterium zakwalifikowania kandydata na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym będzie szkolony w czasie kursu.

Powyższe przeszkolenie jest jedyną formą podnoszenia kwalifikacji oraz uzyskania stopnia wojskowego oficera i podoficera przez żołnierzy rezerwy.

- Głównym celem przedmiotowego szkolenia jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP;

- Otrzymanie stopnia podoficerskiego lub oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

Plan kursów przeszkalania kadr rezerwy w 2018 roku zostanie umieszczony w październiku 2017 roku.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- telefonicznie:

261 134 331

- osobiście: WKU w Krakowie, ul. Lucjana Rydla 19

 

PRZESZKOLENIA KURSOWE ODBYWAJĄ SIĘ NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH